Wyceny

Oferujemy usługi z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości. Wycena mieszkań, domów jednorodzinnych, budynków, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości komercyjnych takich jak magazyny, stacje benzynowe, hotele, nieruchomości rolne.
Sporządzamy wyceny do celów:
• ustalenia ceny transakcyjnej kupna-sprzedaży,
• zabezpieczenia kredytów bankowych,
• ustalenia wartości poniesionych nakładów,
• skarbowo–podatkowych i amortyzacyjnych,
• w sprawach sądowych i komorniczych,
• wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
• podziału majątku, zniesienia współwłasności,
• i wielu innych.